CVO VSPW Mol Advertisement
VDAB
PDF Afdrukken E-mail

VDAB-beroepsopleiding, voor wie? vdab

De opleiding Jeugd-en Gehandicaptenzorg is als beroepsopleiding erkend door de VDAB.  Wil je in aanmerking komen voor een beroepsopleidings-contract bij het volgen van de opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg, dan dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • slagen in het psychologisch onderzoek van de VDAB,
 • slagen in de intakeproef, het toelatingsexamen van de opleiding,
 • bij aanvang van de opleiding minimum één jaar afgestudeerd zijn of de wachttijd beëindigd hebben,
 • ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB,
 • deeltijds werkende dienen werkloos te zijn op de opleidingsdag,
 • voltijds werkenden komen niet in aanmerking,
 • deelnemen aan de voorbereidende module indien deze georganiseerd wordt,
 • herintreders (dit is niet uitkeringsgerechtigde werklozen ouder dan 26 jaar) komen ook in aanmerking op voorwaarde dat zij minstens één dag zijn ingeschreven bij de VDAB,
 • wanneer je leefloon krijgt van het OCMW, is het voldoende om minstens één jaar van school af te zijn en één dag ingeschreven te staan bij de VDAB.

Hoe aanvragen?

Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor een beroepsopleidingscontract van de VDAB, dan neem je best contact op met de dienst Social Profit van de VDAB:

Inn Horemans
Cursistenconsulente Social Profit
VDAB Training en opleiding
Heilig Hartstraat 64
2300 Turnhout
014 44 51 89

De contactpersoon van de VDAB is eveneens regelmatig te bereiken in ons centrum, onder andere tijdens de infodagen en tijdens bepaalde lesweken.

Voordelen

 • Als je een beroepsopleidingscontract krijgt, geniet je van een aantal (financiële) voordelen:
 • opleidingscontract voor lesdagen én praktijk,
 • vrijstelling van stempelcontrole maar geen blokkering van het stempelgeld (het stempelgeld kan dalen onder invloed van de duur van de werkloosheid),
 • € 1,00 bruto per opleidingsuur (les en maximum door het centrum opgelegd aantal uren praktijk):
  indien mimimum één jaar ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende bij de aanvang van de opleiding,
 • € 4,00 bruto per halve dag (les en praktijk) kinderopvangpremie voor één kind niet ouder dan drie jaar,
 • tegemoetkoming verplaatsingsonkosten (les en praktijk) aan het tarief van het openbaar vervoer,
 • terugbetaling inschrijvings- en cursusgeld, na vijf weken effectieve aanwezigheid in de opleiding (geen terugbetaling inschrijvingsgeld als men kan genieten van vrijstelling inschrijvingsgeld).

RVA

Wanneer je een uitkering krijgt, moet je altijd, behalve wanneer je in het bezit bent van een VDAB-beroepsopleidingscontract, toestemming vragen aan de RVA om de opleiding te mogen volgen.

Cursisten die nog geen twee jaar het dagonderwijs verlaten hebben, krijgen in principe geen toestemming van de RVA.  In dit geval is het aangewezen om op kindergeld te blijven studeren en dit voor de duur van de opleiding.

De aanvraag voor de RVA dient te gebeuren door middel van het formulier C94A, dat in tweevoud moet ingevuld en ondertekend worden.  Je bezorgt deze formulieren aan je uitbetalingsinstelling (hulpkas of vakbond).

Cursisten met een VDAB-beroepsopleidingscontract moeten dus geen aanvraag indienen.  Zij krijgen automatisch toelating van de RVA.  De voorwaarde van 2 jaar het dagonderwijs verlaten te hebben geldt voor hen evenmin.

Opletten

Indien je stempelt, moet je dit blijven doen totdat je de definitieve goedkeuring van het beroepsopleidingscontract in handen hebt.

 
In de kijker
Kinderzorg.png
Top!

© VSPW Mol, 2008
Powered by SiteDesigns

Top!